Zamrznuto voće

IQF MALINA GRIZ

 • Sorta: WILLAMETTE
 • Sastojci: 100% malina
 • Opis: Duboko zamrznuta malina griz je proizvod dobijen mlevenjem cele I polomljene maline bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi i podjednako zreli plodovi.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF MALINA GRIZ

 • Sorta: WILLAMETTE
 • Sastojci: 100% malina
 • Opis: Duboko zamrznuta malina griz je proizvod dobijen mlevenjem cele I polomljene maline bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi i podjednako zreli plodovi.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF MALINA ROLEND

 • Sorta: WILLAMETTE
 • Sastojci: 100% malina
 • Opis: Duboko zamrznuta malina rolend je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF MALINA ROLEND

 • Sorta: WILLAMETTE
 • Sastojci: 100% malina
 • Opis: Duboko zamrznuta malina rolend je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KUPINA KOFITURA

 • Sorta: ČAČANSA BEZTRNA i TORNFREE
 • Sastojci: 100% kupina
 • Opis: Duboko zamrznuta kupina konfitura je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi čiji je odnos boje 80/20
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KUPINA KOFITURA

 • Sorta: ČAČANSA BEZTRNA i TORNFREE
 • Sastojci: 100% kupina
 • Opis: Duboko zamrznuta kupina konfitura je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi čiji je odnos boje 80/20
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KUPINA KOFITURA DIVLJA

 • Sorta: DIVLJA – ŠUMSKA
 • Sastojci: 100% kupina
 • Opis: Duboko zamrznuta kupina konfitura je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi divlje kupine čiji je odnos boje 80/20
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KUPINA KOFITURA DIVLJA

 • Sorta: DIVLJA – ŠUMSKA
 • Sastojci: 100% kupina
 • Opis: Duboko zamrznuta kupina konfitura je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi divlje kupine čiji je odnos boje 80/20
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA CELA

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute cele šljive sa košticom su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova cele šljive sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA CELA

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute cele šljive sa košticom su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova cele šljive sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute kocke šljive su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova šljive kocke dobijenih iz mašinski sečenih šljiva polovina.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute kocke šljive su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova šljive kocke dobijenih iz mašinski sečenih šljiva polovina.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA MAŠINSKI SEČENA POLOVINA

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute polovine šljive su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova šljive polovine dobijenih iz mašinski sečenih celih šljiva sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA MAŠINSKI SEČENA POLOVINA

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute polovine šljive su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova šljive polovine dobijenih iz mašinski sečenih celih šljiva sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA RUČNO SEČENA POLOVINA

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute polovine šljive su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova šljive polovine dobijenih iz ručnog rezanja celih šljiva sa košticom
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠLJIVA RUČNO SEČENA POLOVINA

 • Sorta: STENLEJ i ČAČANKA RODNA
 • Sastojci: 100% šljiva
 • Opis: Duboko zamrznute polovine šljive su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova šljive polovine dobijenih iz ručnog rezanja celih šljiva sa košticom
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KAJSIJA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: NS4 i NS6
 • Sastojci: 100% kajsija
 • Opis: Duboko zamrznute polovine kajsije su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova kajsije polovine dobijenih iz ručnog rezanja celih kajsija sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KAJSIJA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: NS4 i NS6
 • Sastojci: 100% kajsija
 • Opis: Duboko zamrznute polovine kajsije su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova kajsije polovine dobijenih iz ručnog rezanja celih kajsija sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KAJSIJA RUČNO SEČENA POLOVINA

 • Sorta: NS4 i NS6
 • Sastojci: 100% kajsija
 • Opis: Duboko zamrznute polovine kajsije su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova kajsije polovine dobijenih iz ručnog rezanja celih kajsija sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KAJSIJA RUČNO SEČENA POLOVINA

 • Sorta: NS4 i NS6
 • Sastojci: 100% kajsija
 • Opis: Duboko zamrznute polovine kajsije su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova kajsije polovine dobijenih iz ručnog rezanja celih kajsija sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF JAGODA ROLEND

 • Sorta: SENGA SENGANA
 • Sastojci: 100% jagoda
 • Opis: Duboko zamrznuta jagoda rolend je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli nekalibrisani plodovi.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF JAGODA ROLEND

 • Sorta: SENGA SENGANA
 • Sastojci: 100% jagoda
 • Opis: Duboko zamrznuta jagoda rolend je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli nekalibrisani plodovi.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF BOROVNICA DIVLJA

 • Sorta: DIVLJA – ŠUMSKA
 • Sastojci: 100% borovnica
 • Opis: Duboko zamrznuta borovnica je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi divlje borovnice.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF BOROVNICA DIVLJA

 • Sorta: DIVLJA – ŠUMSKA
 • Sastojci: 100% borovnica
 • Opis: Duboko zamrznuta borovnica je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi divlje borovnice.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF JABUKA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: GRANNY SMITH, IDARED i GOLDEN DELICIOUS
 • Sastojci: 100% jabuka
 • Opis: Duboko zamrznute kocke jabuke su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova jabuke kocke dobijenih iz oljuštenih i mašinski sečenih jabuka polovina bez semene lože.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF JABUKA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: GRANNY SMITH, IDARED i GOLDEN DELICIOUS
 • Sastojci: 100% jabuka
 • Opis: Duboko zamrznute kocke jabuke su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova jabuke kocke dobijenih iz oljuštenih i mašinski sečenih jabuka polovina bez semene lože.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

 

IQF KRUŠKA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: DIVLJA – ŠUMSKA
 • Sastojci: 100% kruška
 • Opis: Duboko zamrznute kocke kruške su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova kruške kocke dobijenih iz oljuštenih i mašinski sečenih jabuka polovina bez semene lože.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KRUŠKA MAŠINSKI SEČENA KOCKA 10X10

 • Sorta: DIVLJA – ŠUMSKA
 • Sastojci: 100% kruška
 • Opis: Duboko zamrznute kocke kruške su proizvod bez oksidacije, plesnjivih ili trulih plodova, bez tragova fermentacije, bez prezrelih ili nedozrelih plodova, bez oštećenih plodova, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod je sačinjen od zdravih, neoštećenih, čistih i podjednako zrelih plodova kruške kocke dobijenih iz oljuštenih i mašinski sečenih jabuka polovina bez semene lože.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠIPURAK DIVLJA

 • Sorta: DIVLJI – ŠUMSKI
 • Sastojci: 100% šipurak
 • Opis: Duboko zamrznuti šipurak je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi divljeg šipurka.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF ŠIPURAK DIVLJA

 • Sorta: DIVLJI – ŠUMSKI
 • Sastojci: 100% šipurak
 • Opis: Duboko zamrznuti šipurak je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli plodovi divljeg šipurka.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF VIŠNJA BK ROLEND

 • Sorta: OBLAČINSKA
 • Sastojci: 100% višnja
 • Opis: Duboko zamrznuta višnja bk rolend je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli nekalibrisani plodovi dobijeni iz mašinskog iskoštavanja sveže višnje sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF VIŠNJA BK ROLEND

 • Sorta: OBLAČINSKA
 • Sastojci: 100% višnja
 • Opis: Duboko zamrznuta višnja bk rolend je proizvod bez buđavih plodova, bez tragova fermentacije, bez oštećenih plodova, bez plodova sa oštećenjima od sunca, grada ili insekata, bez vegetativnih ili stranih primesa. Proizvod sačinjavaju zdravi, celi i podjednako zreli nekalibrisani plodovi dobijeni iz mašinskog iskoštavanja sveže višnje sa košticom.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KOŠTICE VIŠNJE

 • Sorta: KOŠTICE OD VIŠNJE OBLAČINSKA
 • Sastojci: 100% koštica od višnje
 • Opis: Duboko zamrznuta koštica od višnje je proizvod dobijen prilikom iskoštavanja i pasiranja sveže višnje. Proizvod sačinjavaju zdrave, cele i čiste koštice višnje koju su pretežno namenjene farmaceutskoj industriji.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF

IQF KOŠTICE VIŠNJE

 • Sorta: KOŠTICE OD VIŠNJE OBLAČINSKA
 • Sastojci: 100% koštica od višnje
 • Opis: Duboko zamrznuta koštica od višnje je proizvod dobijen prilikom iskoštavanja i pasiranja sveže višnje. Proizvod sačinjavaju zdrave, cele i čiste koštice višnje koju su pretežno namenjene farmaceutskoj industriji.
 • Specifikacija gotovog proizvoda: Preuzmi PDF