Porodica je motor koji pokreće svet

M

A

S

L

i

O nama

MASLI FROZEN FOOD SUPPLIES D.O.O. je preduzeće koje se bavi trgovinom, otkupom, transportom, konsaltingom, uvozom i izvozom osnovano 2020 godine.
Naziv preduzeća je sačinjen od početnih slova imena članova porodice našeg vlasnika i direktora jer mi smatramo da je porodica osnovna ćelija svakog društva.
Preduzeće je mlado ali je zasnovano na višegodišnjem iskustvu našeg vlasnika i direktora G. Mladena Stojanovića koji je u periodu od 2001 do 2020 godine stekao ogromno iskustvo na poslovima menadžera prodaje i marketinga kao i generalnog direktora u jednoj od najvećih hladnjača za preradu i zamrzavanje voća i povrća u Srbiji, kapaciteta 15.000 t.

U periodu dok je radio na poslovima menadžera prodaje i marketinga prve samostalne ugovore sa inostranim kompanijama beleži već početkom 2005 godine o čemu svedoči dugačka referentna lista kompanija iz EU i Ruske Federacije sa kojima ima direktne kontakte koje i danas koristimo.

S obzirom na branšu, a to je prerada svežeg i duboko zamrzavanje voća i povrća namenjenog industriji, u potpunosti vladamo procesom proizvodnje u hladnjači i u mogućnosti smo organizovati samu proizvodnju dok pri nedostatku sveže sirovine tokom sezone otkupa, možemo nadoknaditi količine nabavkom zamrznutih originala od drugih hladnjača na teritoriji cele Srbije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Bugarske itd.

Tokom sezone otkupa MASLI FROZEN FOOD SUPPLIES D.O.O. može nabaviti više od 10.000 t sveže sirovine višnje, maline, jagode, kupine, šljive, divlje borovnice, divlje kupine, šipurka, kruške, jabuke i paprike i ima direktnu komunikaciju sa više od 40 otkupnih mesta koja broje preko 1500 individualnih proizvođača na teritoriji cele Srbije.

Takođe posedujemo ogromno iskustvo u delu sistema menadžmenta kvalitetom kao što su izrada planova nabavke sveže sirovine, izrada planova prodaje gotovih proizvoda, izrada planova marketinških aktivnosti, izrada dijagrama tokova proizvodnje po proizvodima, sledljivost, kontrolne kritične tačke – CCP itd.

MASLI FROZEN FOOD SUPPLIES D.O.O. je u mogućnosti da samostalno organizuje predstavljanje preduzeća na internacionalnim sajmovima hrane i pića kao što su: SIAL Pariz Francuska, ANUGA Keln Nemačka, IFE London Engleska, WORLD FOOD MOSCOW Moskva Rusija, BIO FACH Ninberg Nemačka, FANCY FOOD SHOW Njujork Amerika, FRUIT LOGISTICA Berlin Nemačka itd.

U mogućnosti smo da organizujemo kompletnu logističku podršku od pronalaženja klijenata, organizacije utovara, izrade kompletne dokumentacije i dostavljanja kupcu na željenu adresu jer posedujemo sopstvena vozila i imamo saradnju sa najozbiljnijim transportim kompanijama u Srbiji koje broje i do 150 kamiona hladnjača za transport robe pod kontrolisanim temperaturnim režimom prema EU i Ruskoj Federaciji.

Naša misija i vizija je unapređenje kvaliteta isporučioca, uspostavljanje partnerskih odnosa sa njima, trajno postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda i usluga zahtevanog od kupca.

Politika poslovanja MASLI FROZEN FOOD SUPPLIES D.O.O. je:

1. Zadovoljiti zahteve i očekivanja korisnika i sticanje njihovog poverenja;
2. Primeniti efikasan sistem bezbednosti proizvoda;
3. Primenjivati efektivan i efikasan sistem zadovoljenja krajnjih korisnika kvalitetom;
4. Stalno identifikovati i preispitivati potrebe i zahteve korisnika;
5. Biti potpuno usaglašen sa svim važećim svetskim standardima, zakonima i propisima;
6. Povećati efikasnost i efektivnost poslovnog sistema stalnom obukom rukovodstva i zaposlenih;
7. Razvijati partnerske odnose sa kooperantima i isporučiocima;
8. Stalno povećavati profit preduzeća smanjenjem troškova i povećanjem aktivnosti.

Svi zaposleni se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta proizvoda i usluga na svojim radnim mestima.